Ceny usług

naszego biura rachunkowego w Warszawie oraz w oddziale w Lublinie ustalamy indywidualnie, w zależności od: formy prowadzonej działalności gospodarczej, liczby dokumentów do rozliczenia oraz rodzaju i zakresu świadczonych usług, w tym usług dodatkowych. Niższe stawki oferujemy zwłaszcza klientom, którzy decydują się na podjęcie z nami stałej współpracy. Wówczas za liczbę dokumentów przyjmujemy ich średnią, liczoną raz na pół roku.

Dla Państwa orientacji podajemy ceny przykładowe.

Uwaga!
Do końca stycznia 2017 roku w ramach promocji pierwszy miesiąc obsługi księgowej gratis! Zachęcamy do bezpłatnego wypróbowania jakości naszych usług księgowych.

Książka przychodów i rozchodów + ZUS za przedsiębiorcę

 • 1–10 zapisów księgowych – 200 zł + VAT
 • 11–30 zapisów księgowych – 250 zł + VAT
 • 31–50 zapisów księgowych – 350 zł + VAT
 • 51–100 zapisów księgowych – 450 zł + VAT
 • 101–150 zapisów księgowych – 550 zł + VAT
 • powyżej 150 zapisów miesięcznie – każde 50 zapisów – 75 zł + VAT

Księgi handlowe

 • 1–15 zapisów księgowych – 300 zł + VAT
 • 16–30 zapisów księgowych – 500 zł + VAT
 • 31–60 zapisów księgowych – 800 zł + VAT
 • 61–80 zapisów księgowych – 1000 z + VAT
 • 81–100 zapisów księgowych – 1200 zł + VAT
 • 101–150 zapisów księgowych – 1500 zł + VAT
 • 151–200 zapisów księgowych – 1800 zł + VAT
 • powyżej 200 zapisów księgowych – każde 50 zapisów – 150 zł + VAT

Kadry i płace

 • 1–5 pracowników – 35 zł + VAT miesięcznie za każdego pracownika
 • 6–20 pracowników – 30 zł + VAT miesięcznie za każdego pracownika
 • powyżej 20 pracowników – cena ustalana indywidualnie

USŁUGI DODATKOWE

Umowy cywilnoprawne – 20 zł

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – 500 zł + VAT (przy nawiązaniu współpracy na okres przynajmniej 2 lat opłata wynosi 0 zł)

Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – 300 zł + VAT

Przygotowanie wniosku sądowego o nakaz zapłaty – 150 zł + VAT

Korekta deklaracji z winy klienta – 100 zł + VAT

Zamknięcie:

 • spółki osobowej – 1000 zł + VAT
 • spółki cywilnej – 1000 zł + VAT
 • spółki z o.o. – 3000 zł + VAT
 • działalności osoby fizycznej – 500 zł + VAT

Wyprowadzanie zaległości podatkowych – opłata w cennikach wskazanych powyżej minus 25% za każdy pełny rok kalendarzowy

Deklaracje Intrastat:

 • wywóz – 200 zł + VAT
 • przywóz – 200 zł + VAT
Raporty do GUS – od 100 zł + VAT

Deklaracje Limosa – od 50 zł + VAT

Założenie portalu Limosa – 150 zł + VAT

Deklaracje A1 – od 80 zł + VAT za deklarację

Wysyłka deklaracji elektronicznych – 0 zł

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – w wysokości opłaty za grudzień

Analiza księgowań naliczeń zobowiązań podatkowych dotyczących okresów poprzedzających odpisanie umowy – opłata w wysokości ½ cennika powyżej

Deklaracje PFRON – obsługa dofinansowań pracowników niepełnosprawnych – od 50 zł + VAT za pracownika

Obsługa tachografów (sczytywanie kart) – od 30 zł + VAT

Pobierz cennik w pdf.

A–Z PODATKI – biuro rachunkowe w Warszawie i Lublinie: księgowość, opłaty środowiskowe, kadry i płace